Exeggcute (Crimson Invasion 4/111)

Expansion

Crimson Invasion Crimson Invasion - 4/111

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou