Meowth (Nintendo Black Star Promos 013)

Expansion

Nintendo Black Star Promos Nintendo Black Star Promos - 013

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou