Wishiwashi (Dragon Majesty 31/70)

Expansion

Dragon Majesty Dragon Majesty - 31/70

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou