Tapu Koko (SM Black Star Promos SM30a)

Expansion

SM Black Star Promos SM Black Star Promos - SM30a

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

kirisAki