Venusaur V (Champion's Path 001/073)

Expansion

Champion's Path Champion's Path - 001/073

Card Type

Pokémon V

Rarity

Rare Holo V Rare Holo V

Illustrator

PLANETA Mochizuki