Ludicolo (Nintendo Black Star Promos 020)

Expansion

Nintendo Black Star Promos Nintendo Black Star Promos - 020

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou