Combusken (Nintendo Black Star Promos 009)

Expansion

Nintendo Black Star Promos Nintendo Black Star Promos - 009

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo Promo

Format

Unlimited

Illustrator

Kouki Saitou