Pidove (BW Black Star Promos BW15)

Expansion

BW Black Star Promos BW Black Star Promos - BW15

Card Type

Pokémon

Rarity

Promo

Illustrator

Naoki Saito