Gardevoir (Next Destinies 57/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 57/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Holo Rare Holo Rare

Illustrator

Mizue