Gardevoir (Next Destinies 57/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 57/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Rare Holo Rare Holo

Illustrator

Mizue