Lucario (Next Destinies 64/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 64/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Holo Rare Holo Rare

Illustrator

Naoki Saito