Whismur (Fates Collide 80/124)

Expansion

Fates Collide Fates Collide - 80/124

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou