Exeggcute (Aquapolis 77/147)

Expansion

Aquapolis Aquapolis - 77/147

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Format

Unlimited

Illustrator

Sumiyoshi Kizuki