Foongus (Next Destinies 8/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 8/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Masakazu Fukuda