Growlithe (Next Destinies 10/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 10/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Masakazu Fukuda