Growlithe (Next Destinies 11/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 11/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Mizue