Staryu (Next Destinies 23/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 23/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Naoyo Kimura