Shinx (Next Destinies 43/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 43/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Naoki Saito