Sneasel (Next Destinies 69/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 69/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Masakazu Fukuda