Bronzor (Next Destinies 75/99)

Expansion

Next Destinies Next Destinies - 75/99

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Naoki Saito