Alomomola (Phantom Forces 22/119)

Expansion

Phantom Forces Phantom Forces - 22/119

Card Type

Pokémon

Rarity

Common Common

Illustrator

Kouki Saitou